Elektriksel ve Mekanik Güç Hesabı
Gerilim  :  Elektromotor kuvveti olarak da bilinen voltaj, bir elektrik alanındaki iki nokta arasındaki potansiyel farkının niceliksel bir ifadesidir.Voltaj ne kadar yüksek olursa, belirli bir direnç için iletken veya yarı iletken bir ortam vasıtasıyla elektrik akımı akışı (yani, birim zaman başına sabit bir noktayı geçen yük taşıyıcılarının miktarı) o kadar büyük olur. Voltaj, büyük harf V veya E ile simgelenmiştir. Standart birim, italik olmayan büyük harf V ile simgelenen Volttur.

Akım          : Akım, elektrik yük taşıyıcılarının, genellikle elektronların veya elektron yetersiz atomların akışıdır. Akımın ortak sembolü büyük harf I'dir. Standart birim, A ile sembolize edilen amperdir. Bir amper akım, bir saniyedeki belirli bir noktadan geçen bir şarj yükünü (6.24 x 1018 yük taşıyıcıları) temsil eder. Fizikçiler akımı görece pozitif potansiyelden görece negatif potansiyele doğru akıtıyorlar; Buna geleneksel akım veya Franklin akımı denir. Elektronlar, en yaygın yük taşıyıcıları negatif yüklüdür. Görece Negatif potansiyelden Pozitif potansiyele doğru akarlar.

Güç         : Belli bir iş yapmanın hızı yani birim zamanda yapılan iş miktarı , Watt veya Beygir Gücü(HP) ile ölçülür.

Moment (N.m) = 9.5488 x Güç (kW) / Hız(RPM).
AC motorlarda güç hesaplanırken motor momenti ile açısal hız çarpılır. ( P = T x w ) Motorun gücü aynı zamanda (P), motorun akımı ve gerilimi ile güç faktörünün çarpımına eşittir. ( P = √3 x V x I x COS φ ) Açısal hız ise motorun frekansının ( motorun bir saniyede tamamladığı tur sayısının) pi sayısı ile çarpımının iki katıdır. ( w = 2 x pi x f ) . Mekanik güç ise oluşturulan elektriksel gücün verim ile çarpılması ile elde edilir.

3 Fazlı Sistemler İçin Elektriksel Güç Hesabı

Gerilim
Akım
  Elektriksel Güç  
 COS φ
Mekanik Güç
       
Elektrik enerjisi, bir elektrik devresi tarafından elektrik enerjisinin transfer edildiği birim zaman başına orantır. SI biriminin gücü, saniyede bir joule olan Watt'tır. Elektrik enerjisi genellikle elektrikli jeneratörler tarafından üretilir, ancak elektrikli piller gibi kaynaklardan da tedarik edilebilir. Genellikle işletmeler ve evlere, elektrik enerjisi şebeke vasıtasıyla elektrik enerjisi endüstrisi tarafından tedarik edilir. Elektrik gücü, kilovatta saatlerce çarpılarak çarpılarak üretilen güç ürünü olan kilowatt saat (3.6 MJ) ile satılır. Elektrik hizmetleri, bir müşteriye iletilen elektrik enerjisinin toplamını tutan bir elektrik sayacı kullanarak enerjiyi ölçer.
 Copyright © 2013-2018 ONIKS KONTROL SISTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. A.Ş, Oruç Reis Mahallesi Tekstilkent Sitesi Tekstilkent Caddesi B14 Blok No:10 -V Z16 Esenler Istanbul Turkey Tel. +90 212 438 82 16 Fax.+90 212 438 82 13 info@onxcontrol.com